هیئت محبان المهدی

هیئت محبان المهدی
آخرین مطالب

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۷ ب.ظ

شب هشتم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی     حجت الاسلام سولقانی      دریافت

قسمت دوم روضــه      حجت الاسلام  سولقانی    دریافت

قسمت سوم زمینه            آقای رسولی                  دریافت

قسمت چهارم نوحه          آقای رسولی                  دریافت

قسمت پنجم واحد            آقای احمدزاده              دریافت

قسمت ششم واحد           آقای احمدزاده              دریافت

قسمت هفتم شور             آقای رسولی                 دریافت

قسمت هشتم شور            آقای شکری                دریافت

قسمت نهم شور                آقای شکری                دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۵ ، ۱۴:۵۷
دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ب.ظ

شب هفتم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی     حجت الاسلام سولقانی      دریافت

قسمت دوم روضــه      حجت الاسلام  سولقانی    دریافت

قسمت سوم زمزمه             آقای رسولی               دریافت

قسمت چهارم زمینه            آقای رسولی              دریافت

قسمت پنجم نوحه               آقای رسولی             دریافت

قسمت ششم واحد              آقای احمدزاده          دریافت

قسمت هفتم واحد              آقای رسولی              دریافت

قسمت هشتم شور              آقای رسولی              دریافت

قسمت نهم شور                  آقای رسولی              دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۵ ، ۱۴:۵۳
يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۷ ب.ظ

شب ششم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی     حجت الاسلام سولقانی     دریافت

قسمت دوم روضــه      حجت الاسلام  سولقانی   دریافت

قسمت سوم زمزمه             آقای رسولی         دریافت

قسمت چهارم زمینه           آقای رسولی         دریافت

قسمت پنجم نوحه              آقای آبیاری         دریافت

قسمت ششم واحد              آقای احمدزاده    دریافت

قسمت هفتم واحد              آقای احمدزاده     دریافت

قسمت هشتم شور              آقای رسولی         دریافت

قسمت نهم شور                  آقای رسولی        دریافت

قسمت دهم ذکر                                             دریافت

قسمت یازدهم شور شهدا    آقای رسولی       دریافت

قسمت دوازدهم روضه آخر    حجت الاسلام سولقانی  دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۵ ، ۱۵:۳۷
شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ب.ظ

شب پنجم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی     حجت الاسلام سولقانی      قسمت اول   قسمت دوم

قسمت دوم روضــه      حجت الاسلام  سولقانی    دریافت 

قسمت سوم روضـه             آقای علیپور       دریافت

قسمت چهارم زمینه            آقای علیپور       دریافت

قسمت پنجم نوحه               آقای رسولی       دریافت

قسمت ششم واحد              آقای احمدزاده    دریافت

قسمت هفتم واحد              آقای رسولی        دریافت

قسمت هشتم شور              آقای رسولی        دریافت

قسمت نهم شور                  آقای رسولی        دریافت 

قسمت دهم شور                آقای رسولی         دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۳:۱۸
شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۶ ب.ظ

شب چهارم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی       حجت الاسلام سولقانی       دریافت

قسمت دوم روضــه        حجت الاسلام  سولقانی      دریافت

قسمت سوم روضـه             آقای خروجی          دریافت

قسمت چهارم زمینه            آقای خروجی          دریافت

قسمت پنجم نوحه               آقای خروجی          دریافت

قسمت ششم واحد              آقای احمدزاده        دریافت

قسمت هفتم شور                آقای رسولی           دریافت

قسمت هشتم شور              آقای رسولی           دریافت

قسمت نهم شور                آقای خروجی           دریافت

قسمت دهم روضه       حجت الاسلام سولقانی  دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۳:۰۶
شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ

شب سوم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی         حجت الاسلام سولقانی    دریافت

قسمت دوم روضــه           حجت الاسلام سولقانی   دریافت

قسمت سوم دم آغازین          آقای رسولی         دریافت

قسمت چهارم زمینه              آقای رسولی         دریافت

قسمت پنجم نوحه                آقای رسولی          دریافت

قسمت ششم واحد               آقای سلیم            دریافت

قسمت هفتم شور                 آقای سلیم            دریافت

قسمت هشتم روضه آخر      آقای سلیم            دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۲:۴۶
سه شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵ ق.ظ

شب دوم محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی          آقای سولقانی         قسمت اول     قسمت دوم

قسمت دوم روضــه           آقای سولقانی          دریافت

قسمت سوم روضـه             آقای خروجی          دریافت

قسمت چهارم زمینه            آقای خروجی          دریافت

قسمت پنجم نوحه               آقای خروجی         دریافت

قسمت ششم واحد              آقای احمدزاده        دریافت 

قسمت هفتم شور                آقای رسولی           دریافت

قسمت هشتم شور              آقای رسولی            دریافت

قسمت نهم روضه                آقای رسولی            دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۵ ، ۱۱:۴۵
دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۲۰ ب.ظ

شب اول محرم ۹۵

قسمت اول سخنرانی            آقای سولقانی          دریافت

قسمت دوم روضــه             آقای سولقانی          دریافت

قسمت سوم زمینه                 آقای رسولی           دریافت

قسمت چهارم نوحه             آقای رسولی             دریافت

قسمت پنجم واحد               آقای احمدزاده         دریافت

قسمت ششم شور                آقای خروجی           دریافت

قسمت هفتم شور                آقای خروجی           دریافت

قسمت هشتم شور                آقای خروجی          دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۵ ، ۱۵:۲۰