هیئت محبان المهدی

هیئت محبان المهدی
آخرین مطالب

۱۲ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵ ق.ظ

شب عاشورا

قسمت اول سخنرانی                   آقای محسنی          دریافت

قسمت دوم روضه                        آقای رسولی             دریافت

قسمت سوم روضه                       آقای سولقانی          دریافت

قسمت چهارم زمینه                    آقای رسولی            دریافت

قسمت پنجم نوحه                       آقای بوتیمار            دریافت

قسمت ششم واحد                      آقای بوتیمار             دریافت

قسمت هفتم شور                        آقای بوتیمار            دریافت

قسمت هشتم شور                      آقای بوتیمار            دریافت

قسمت نهم شور                          آقای بوتیمار            دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۳ ، ۰۰:۲۵
چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶ ق.ظ

روز تاسوعا

قسمت اول سخنرانی               آقای محسنی          دریافت

قسمت دوم روضه                    آقای سولقانی           دریافت

قسمت سوم زمینه                   آقای احمدزاده         دریافت

قسمت چهارم نوحه                 آقای شیرعلیان         دریافت

قسمت پنجم واحد                  آقای رسولی               دریافت

قسمت ششم شور                   آقای رسولی               دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۳ ، ۰۰:۰۶
سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱ ب.ظ

شب تاسوعا

قسمت اول سخنرانی                   آقای محسنی           دریافت

قسمت دوم روضه                        آقای بوتیمار            دریافت

قسمت سوم زمینه                       آقای بوتیمار            دریافت

قسمت چهارم نوحه                     آقای بوتیمار            دریافت

قسمت پنجم واحد                      آقای شیرعلیان       دریافت

قسمت ششم شور                       آقای بوتیمار           دریافت

قسمت هفتم شور (شهدا)           آقای رسولی            دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۳ ، ۲۳:۵۱
يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱ ق.ظ

شب هشتم محرم

قسمت اول سخنرانی                   آقای محسنی            دریافت

قسمت دوم روضه                        آقای سولقانی            دریافت

قسمت سوم روضه                       آقای بوتیمار             دریافت

قسمت چهارم زمینه                    آقای بوتیمار             دریافت

قسمت پنجم نوحه                       آقای بوتیمار             دریافت 

قسمت ششم واحد                      آقای بوتیمار             دریافت

قسمت هفتم شور                        آقای بوتیمار             دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۳ ، ۰۰:۰۱
شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰ ق.ظ

شب هفتم محرم

قسمت اول سخنرانی                      آقای محسنی             دریافت

قسمت دوم روضه                            آقای سولقانی           دریافت

قسمت سوم زمینه                           آقای رسولی             دریافت

قسمت چهارم نوحه                         آقای رسولی             دریافت

قسمت پنجم واحد                           آقای احمدزاده        دریافت

قسمت ششم شور                            آقای آبیاری            دریافت

قسمت هفتم شور(شهدا)                 آقای رسولی           دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۰۰:۰۰
پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵ ب.ظ

شب ششم محرم

قسمت اول سخنرانی                           آقای محسنی            دریافت

قسمت دوم روضه                                آقای رسولی              دریافت

قسمت سوم روضه                                آقای بوتیمار             دریافت

قسمت چهارم زمینه                             آقای بوتیمار             دریافت

قسمت پنجم واحد                                آقای بوتیمار             دریافت

قسمت ششم شور                                 آقای بوتیمار             دریافت

قسمت هفتم شور                                  آقای عرب خالقی      دریافت

قسمت هشتم (شهدا)                            آقای احمدزاده          دریافت

قسمت نهم روضه آخر                           آقای بوتیمار              دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۳ ، ۲۳:۳۵
پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۰۷ ب.ظ

شب پنجم محرم

قسمت اول زمینه                    آقای بوتیمار              دریافت

قسمت دوم نوحه                    آقای بوتیمار              دریافت

قسمت سوم شور                    آقای بوتیمار              دریافت

قسمت چهارم شور                  آقای بوتیمار             دریافت

قسمت پنجم روضه آخر           آقای سولقانی           دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۳ ، ۱۸:۰۷
سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱ ب.ظ

شب چهارم محرم

قسمت اول سخنرانی                 آقای محسنی                   دریافت  

قسمت دوم روضه                      آقای سولقانی                   دریافت

قسمت سوم زمینه                     آقای رسولی                     دریافت

قسمت چهارم شور                     آقای بوتیمار                    دریافت

قسمت پنجم شور                      آقایان بوتیمار و آبیاری    دریافت

قسمت ششم روضه آخر             آقای بوتیمار                   دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۳ ، ۲۳:۵۱
دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱ ب.ظ

شب سوم محرم

قسمت اول سخنرانی                                آقای محسنی             دریافت

قسمت دوم روضه                                   آقای سولقانی              دریافت

قسمت سوم زمینه                                    آقای بوتیمار              دریافت

قسمت چهارم نوحه                                   آقای بوتیمار              دریافت

قسمت پنجم نوحه                                   آقای بوتیمار               دریافت

قسمت ششم شور                                     آقای بوتیمار              دریافت

قسمت هفتم شور                                     آقای احمدزاده           دریافت

قسمت هشتم شور(شهدا) و روضه آخر      آقای بوتیمار              دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۳ ، ۲۳:۴۱
يكشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰ ب.ظ

شب دوم محرم

قسمت اول سخنرانی                            آقای محسنی           دریافت

قسمت دوم روضه                               آقای سولقانی             دریافت

قسمت سوم زمینه                               آقای بوتیمار             دریافت

قسمت چهارم شور                              آقای احمدزاده          دریافت

قسمت پنجم شور                                 آقای بوتیمار             دریافت

قسمت ششم شور(شهدا)                    آقای بوتیمار             دریافت

قسمت هفتم روضه آخر                      آقای بوتیمار             دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۳ ، ۲۳:۱۰